Begroting 2019

Duurzame leefomgeving

Doelstelling 3: Goede openbare verlichting

Doelstelling 3

Goede openbare verlichting.

Effectindicatoren

Realisatie

Raming

Doel

Omschrijving

Bron

2015

2016

2017

2018

2019

3

% Duurzame verlichting

Afdeling BOR

12,3%

20%

24%

27%

31%

3

% Inwoners dat vindt dat het buiten goed is verlicht in de buurt

Monitor Sociale Kracht

X

85%

85%

85%

85%

Betrokkenheid verbonden partijen

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Onderhoud van de openbare verlichting conform het door de raad vastgestelde beeldkwaliteitskader.
  • Individuele lampstoringen worden binnen 5 werkdagen verholpen en meervoudige lampstoringen binnen 2 werkdagen.
  • Bij vervanging kijken wij kritisch naar het benodigde aantal lichtmasten, vermogen en lichtopbrengst. We kiezen zoveel mogelijk voor energiezuinige LED-verlichting en aluminium masten. Aluminium masten zijn duurzamer: schilderen is niet nodig en de levensduur is minimaal 40 jaar (oude masten 30 jaar).
  • Waar mogelijk voeren wij gesubsidieerde pilots uit met nieuwe typen verlichting.

Prestatie-indicatoren

DoelOmschrijving

3

Vervangen armaturen in de wijk De Landen en op diverse kleinschalige locaties in Houten-noord.