Begroting 2019

Duurzame leefomgeving

Doelstelling 1: Voldoende mogelijkheden voor sport, spel en bewegen voor alle leeftijden in de openbare ruimte

Doelstelling 1

Voldoende mogelijkheden voor sport, spel en bewegen voor alle leeftijden in de openbare ruimte.

Effectindicatoren

Realisatie

Raming

Doel

Omschrijving

Bron

2015

2016

2017

2018

2019

1

% Inwoners dat tevreden is over het aanbod aan speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar in de nabije omgeving

Monitor Sociale Kracht

X

70%

69%

80%

75%*

 * De afgelopen jaren zijn veel nieuwe voorzieningen gerealiseerd, zoals de digitale voetbalmuur en twee kunstgrasvelden (waarvan één multifunctioneel) in de openbare ruimte. Ook spelen wij zoveel mogelijk in op wensen van bewoners. Het percentage van 75% is ten opzichte van de gerealiseerde 69% in 2017 een wat voorzichtiger raming dan de 80% voor 2018.

Betrokkenheid verbonden partijen

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Inspecties (3 x per jaar) en onderhoud van speeltoestellen en sport- en spellocaties in de openbare ruimte.
  • Bij vervanging van speeltoestellen bepalen we in overleg met de buurt hoe de locatie het best kan worden ingericht: met of zonder speeltoestellen.
  • Wij stimuleren en faciliteren initiatieven uit de samenleving om bijzondere (sportieve) sport- en spelvoorzieningen te realiseren.

Prestatie-indicatoren

DoelOmschrijving

1

Aanleg van twee groene speelvoorziening zoals een “Tiny Forest-speelplek” in overleg met de jeugdgemeenteraad.