Begroting 2019

Afkortingen

AVU   Afvalverwijdering Utrecht
BghU   Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht
CBS   Het Centraal Bureau voor de Statistiek
GGD    Geneeskundige en gezondheidsdienst
GWS    Geïntegreerd Welzijns Systeem (Centric)
KuS   Kennisplatform utrecht Sociaal
Randv  Randvoorwaarden
RHC   Regionaal Historisch Centrum (Zuidoost Utrecht)
RIEC   Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
RUD   Regionale Uitvoeringsdienst (regio Utrecht)
Vib   Voorkomen is beter
VRU   Veiligheidsregio Utrecht
WIL   Werk en Inkomen lekstroom