Begroting 2019

Begroting 2019

De economische groei zorgt er voor dat Houten meer geld te besteden heeft. Dit geld willen wij inzetten om samen met elkaar Houten duurzamer, veiliger en beter bereikbaar te maken. Dit alles in een omgeving waar we omzien naar elkaar. De begroting laat zien waar het geld van de gemeente Houten vandaan komt, en waaraan dit het komende jaar wordt uitgegeven.