Begroting 2019

Structuuroverzicht deelprogramma's en verantwoordelijk collegelid

Programma Samen Leven

Programma Duurzame leefomgeving

Programma Goede bereikbaarheid

Deelprogramma

Deelprogramma

Deelprogramma

Toegang en transformatie
J.M. Smith - Visser

Woningen
H.S. de Groot

Verkeersbeleid
C.van Dalen

Jeugd en onderwijs
(Jeugd)
J.M. Smith - Visser
(Onderwijs)
C. van Dalen

Commerciële voorzieningen en horeca
H.J.C. Geerdes

Autoverkeer
C. van Dalen

Fietsverkeer
C. van Dalen

Leefomgeving
H.J.C. Geerdes

W.M.O
J.M. Smith - Visser

Openbaar vervoer
C. van Dalen

Gebiedsinrichting
H.J.C. Geerdes
H.S. de Groot

Werk
H.J.C. Geerdes

Duurzaamheid en
energietransitie
H.S. de Groot

Inkomen
H.J.C. Geerdes

Sport en Gezondheid
(Sport)
C. van Dalen
(Gezondheid)
J.M. Smith - Visser

Landschap en recreatie
H.S. de Groot

Cultuurhistorie en archeologie
H.J.C. Geerdes

Kunst en Cultuur
J.M. Smith - Visser

Programma Veilige leefomgeving

Programma Betrokken bij de samenleving

Deelprogramma

Deelprogramma

Sociale veiligheid en
openbare orde
W.M. de Jong

Politiek en bestuur
W.M. de Jong
(Bestuursstijl)
H.S. de Groot

Fysieke veiligheid
W.M. de Jong
(Verkeersveiligheid)
C. van Dalen
(Dierenwelzijn)
H.S. de Groot

Dienstverlening
W.M. de Jong

Crisisbeheersing
W.M. de Jong