Begroting 2019

Betrokken bij de samenleving

Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Het Rijk heeft zich tot doel gesteld dat burgers en ondernemers het recht hebben om digitaal zaken te doen met de overheid. In de gemeente Houten is de (digitale) dienstverlening van hoog niveau en zijn de meest gevraagde producten voor burgers en ondernemers digitaal beschikbaar.

Een aantal mensen is echter laaggeletterd, dan wel digitaal niet of minder vaardig. In het coalitieakkoord is opgenomen dat deze mensen alternatieven worden geboden. Bovendien is het belangrijk dat de gemeente op een eigentijdse en begrijpelijke manier communiceert met de inwoners. Brieven van de gemeente moeten zijn geschreven in begrijpelijke taal.

Het digitaal beschikbaar maken van producten is een succes. We zien dat er veel meer producten digitaal worden aangevraagd. De bedrijfsvoering kan echter efficiënter. Digitaliseren kost geld, voornamelijk voor de techniek die erachter zit.

Wat merken de inwoners en ondernemers ervan?
Onze dienstverlening is goed (digitaal) toegankelijk, laagdrempelig, professioneel en gericht op wat de inwoners en ondernemers nodig hebben. De meeste vragen handelen we in het eerste contact digitaal of mondeling naar tevredenheid af of we verwijzen ‘warm’ door naar andere (overheids)organisaties. Dat gebeurt in het Klantcontactcentrum. We zijn gastvrij. Het is voor de klant duidelijk waar hij of zij terecht kan met vragen, opmerkingen of complimenten. De klant vindt steeds makkelijker zelf zijn of haar informatie en vraagt producten aan via de website. Onze dienstverlening blijft toegankelijk voor iedereen.  Persoonlijk contact staat hoog in het vaandel en blijft mogelijk voor de inwoners die daar behoefte aan hebben. We leveren dienstverlening op maat.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.

Goede kwaliteit van en toegankelijkheid tot gemeentelijke informatie, diensten en producten.

2.

Digitale dienstverlening zodat inwoners en ondernemers 24/7 zaken met ons kunnen doen.

3.

Een persoonlijke overheid die ook aan mensen die laaggeletterd dan wel niet of minder digitaal vaardig zijn alternatieven biedt. We communiceren in begrijpelijke taal.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.