Begroting 2019

Goede bereikbaarheid

Autoverkeer

Wat willen we bereiken?

We streven naar een optimale bereikbaarheid van de gemeente Houten per auto. Daarbij hoort een weginfrastructuur met bijbehorende voorzieningen, die qua functionaliteit en kwaliteit voorziet in de behoefte van de autogebruikers en het goederenvervoer, met oog voor de verkeersveiligheid, geluidskwaliteit en luchtkwaliteit. Ook in de spits streven we naar een goede doorstroming op de Rondweg.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.

Een goede doorstroming op de ontsluitingswegen en de Rondweg van Houten en verbetering van de aansluiting op het rijkswegennet.

2.

Een weginfrastructuur met bijhorende voorzieningen die voorziet in de behoefte van gebruikers.

3.

Voldoende parkeergelegenheid voor de inwoners in hun buurt én in de centrumgebieden.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.