Begroting 2019

Duurzame leefomgeving

Commerciële voorzieningen

Wat willen we bereiken?

Aantrekkelijke commerciële voorzieningen (zoals winkels, dienstverlening, culturele voorzieningen en horeca), die voorzien in de behoefte van de eigen inwoners en daarnaast ook bezoekers van buiten  aantrekken.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.

Een vitaal, toekomstbestendig centrum Het Rond met meer bezoekers en minder leegstand.

2.

Een aantrekkelijk, divers horeca-aanbod in Houten met meer horecavestigingen.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.