Begroting 2019

Goede bereikbaarheid

Doelstelling 2: Meer gebruik van het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten

Doelstelling 2

Meer gebruik van het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten.

Effectindicatoren

Realisatie

Raming

Doel

Omschrijving

Bron

2015

2016

2017

2018

2019

2

Gemiddeld aantal instappers in de bus per dag (totaal van alle haltes)

Qbuzz

540

700

747

750*

780*

*Een stijging als gevolg van twee nieuwe busverbindingen van en naar Houten sinds eind 2018, economische en ruimtelijke ontwikkeling, de nieuwe studiefinanciering (meer thuiswonende studenten) en de  studenten OV-kaart voor MBO leerlingen.

Betrokkenheid verbonden partijen

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Houtense wensen inbrengen bij regionale en landelijke partners.
  • Bij een verdere ontwikkeling van het spoornetwerk blijft Houten zich inzetten voor een intercity- of sneltreinstatus van station Houten.
  • (Gelegenheids-)reizigers beter informeren over mogelijkheden van openbaar vervoer.
  • Bij de aanpassing van het OV-Uitvoeringsplan en het Vervoersplan worden wensen vanuit Houten nadrukkelijk onder de aandacht gebracht bij de concessienemer en -verlener.
  • Intensief overleg met de provincie, buurgemeenten en belangengroepen over de voor Houten belangrijke dossiers met betrekking tot bereikbaarheid per openbaar vervoer.
  • Deelname aan het regionale U15-project 'Beter Benutten' dat bedrijven stimuleert om hun mobiliteit te verduurzamen door meer gebruik te maken van OV en fiets.
  • In overleg met de Stichting Vervoer Houten onderzoeken of de golfkarretjes van 'Vervoer Houten' op termijn breder inzetbaar kunnen zijn voor het personenvervoer binnen de gemeente Houten. Bijvoorbeeld met inzet in de avond en/of het weekend.
  • In samenwerking met concessienemer en – verleners de bereikbaarheid van OV vergroten voor mensen met een beperking.

Prestatie-indicatoren

Realisatie

Raming

Doel

Omschrijving

Bron

2015

2016

2017

2018

2019

2

Aantal ritten Vervoer Houten

Jaarverslag Vervoer Houten

X

X

2.200

4.000

5.000*

* Sinds eind 2017 is er de beschikking over een tweede electrokar.