Begroting 2019

Goede bereikbaarheid

Doelstelling 1: Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten

Doelstelling 1

Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten.

Effectindicatoren

Realisatie

Raming

Doel

Omschrijving

Bron

2015

2016

2017

2018

2019

1

% Inwoners dat tevreden is over busvervoer naar plaatsen buiten Houten: totaal

Monitor Sociale Kracht

X

43%

52%

45%

50%*

* Toename vanwege nieuwe buslijnen 43 en 44 en flexconcept vervoer naar buitengebieden van Houten.

Betrokkenheid verbonden partijen

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Wij zullen actief betrokken worden door de provincie bij de jaarlijkse evaluatie van de nieuwe buslijnen 43 en 44.
  • We werken in samenwerking met Provincie en U-OV het flexibele openbaar vervoer systeem voor Houten-Zuid en het buitengebied uit en zorgen voor de benodigde voorzieningen (bijvoorbeeld haltepalen).
  • Bij de aanpassing van de vervoersplannen worden wensen vanuit Houten nadrukkelijk onder de aandacht gebracht bij de concessieverlener en zo mogelijk kwantitatief onderbouwd.
  • Intensief en constructief overleg met de provincie, buurgemeenten en belangengroepen over de voor Houten belangrijke dossiers met betrekking tot OV-bereikbaarheid.

Prestatie-indicatoren

DoelOmschrijving

1

We leveren input en zorgen voor de benodigde voorzieningen voor een flexibel vervoerconcept, waarbij in Houten-Zuid, Schalkwijk en ’t Goy de bestaande buslijnen worden vervangen door (taxi)bussen die flexibel in route en uitsluitend op aanvraag zullen rijden.