Begroting 2019

Goede bereikbaarheid

Fietsverkeer

Wat willen we bereiken?

In 2018 is Houten voor de 2e keer Fietsstad van Nederland geworden. Als Fietsstad geven wij prioriteit aan de fiets. We willen dat het gebruik van de fiets de komende jaren toeneemt. Met name de ritten korter dan 7,5 kilometer, zodat Houten ook voor fietsgebruik bovengemiddeld scoort. Houten heeft ook de ambitie regionale fietsverbindingen te verbeteren. Dit vraagt vooral verbeteringen in het buitengebied. Verder wil Houten de aandacht die de titel Fietsstad van Nederland oplevert, maximaal verzilveren en zich als een uitstekende ambassadeur voor de fiets manifesteren.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.

Houten blijft fietsstad:
a. Toename van het fietsgebruik in de gemeente Houten en regionaal.
b. Tevredenheid inwoners over fietsnetwerk in Houten handhaven op het bestaande, hoge niveau.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.