Begroting 2019

Samen leven

Inkomen

Wat willen we bereiken?

Preventie van armoede is erop gericht dat inwoners in staat gesteld worden om zelf (of met hulp) actie te kunnen ondernemen om armoede te voorkomen. Hierbij zijn wij en onze maatschappelijk partners zichtbaar, vindbaar en bereikbaar.

Voor mensen die tijdelijk niet kunnen werken en waarbij sociale deelname in het gedrang komt, zorgt de gemeente voor participatiemogelijkheden met behulp van sociale voorzieningen en inkomenssteun daar waar nodig. Een zogenoemd vangnet. Met dit vangnet worden de gevolgen van (tijdelijke) armoede voorkomen en de vaardigheden van de inwoner ondersteund en naar vermogen verder ontwikkeld. We willen mensen vanuit hun eigen kracht ondersteunen bij het naar vermogen participeren in deze maatschappij door middel van het versterken van (economische) zelfstandigheid en het verminderen van uitkeringsafhankelijkheid.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.

Het voorkomen dat inwoners van Houten in armoede komen.

2.

Het beperken van de gevolgen van armoede.

3.

Het ondersteunen en ontwikkelen van vaardigheden gericht op herstel uit armoede.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.