Begroting 2019

Veilige leefomgeving

Crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.

We zijn adequaat voorbereid op crises, rampen, zware ongevallen of dreigingen daarvan én bieden ten tijde van een crisis aan de (niet zelfredzame) burger snel en effectief hulp, waardoor gevolgen beperkt blijven.

2.

Inwoners en ondernemers zijn op de hoogte van de risico’s binnen de gemeente en bereiden zich hierop voor. Ze kunnen zich zelf beter redden tijdens crises.

3.

Schade bij een overstroming tot het minimum beperken.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.