Begroting 2019

Samen leven

Kunst en cultuur

Wat willen we bereiken?

Cultuur speelt een belangrijke rol bij het vormen van een sterke basis in de samenleving. Cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van jong tot oud, ontmoeting, identiteit en het zichtbaar maken van de rijke Houtense leefomgeving. Bij de nieuwe cultuurvisie is de waarde van cultuur voor de Houtense samenleving het uitgangspunt.

Dit strekt zich ook uit tot de rol van de bibliotheek. Deze moet, als onderdeel van het Huis van Houten, laagdrempelig zijn en een ontmoetingsplek vormen voor inwoners. Het terugdringen van laaggeletterdheid is een belangrijk doel.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.

Actieve cultuurparticipatie vergroten.

2.

De bijdrage van cultuur aan (het oplossen van) maatschappelijke vraagstukken vergroten.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.