Begroting 2019

Samen leven

Wmo

Wat willen we bereiken?

De Transformatierichting voor de Wmo is bepaald in het Wmo Beleidskader 2015-2018. Bij deze Transformatierichting staat zelfredzaamheid van inwoners centraal waarbij inwoners zich bewust zijn van hun eigen preventieve rol in het deelnemen aan de maatschappij en het hanteren van een gezonde leefstijl. Zo vinden zij het normaal uit te gaan van hun eigen kracht en burgerkracht en ook vinden zij het vanzelfsprekend gebruik te maken van hun sociaal netwerk. Er wordt aan gewerkt dat de woonomgeving (woningen, openbare ruimte en gebouwen, openbaar vervoer) stimuleert tot maatschappelijke deelname en tot (langer) zelfstandig wonen voor ouderen, gehandicapten en mensen met een psychosociaal probleem. Maatschappelijke initiatieven waarbij mensen werken aan onderlinge samenwerking in de buurt worden aangemoedigd (bewonersinitiatieven, Ons Fonds).  In verband met de toenemende vergrijzing en daarmee kans op dementie, gaan we door met de activiteiten rond de dementievriendelijke gemeenschap.

De evaluatie van het Programma Sociale Kracht (PSK) staat gepland voor 2019. Het voornemen is om de evaluaties van de visies op Wmo, Jeugd en Gezondheid samen met het PSK in onderlinge afstemming begin 2019 te evalueren, om vervolgens voor de periode 2020 en volgende jaren een geïntegreerd document (inclusief werk en inkomen) aan de raad voor te leggen.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.

Houtense inwoners zijn betrokken bij elkaar en bij hun eigen leefomgeving.

2.

Inwoners benutten hun eigen kracht en maken gebruik van hun sociaal netwerk.

3.

Ondersteuning voor de meest kwetsbaren is zo licht als kan / zo zwaar als nodig en zo nabij mogelijk georganiseerd en is gericht op zelfredzaamheid.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.