Begroting 2019

Duurzame leefomgeving

Cultuurhistorie en archeologie

Wat willen we bereiken?

Het behoud van cultuurhistorische waarden voor toekomstige generaties.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.

Behouden, beschermen en onderzoeken van cultuurhistorische waarden (monumenten en archeologie).

2.

Het draagvlak voor cultuurhistorie vergroten door cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar te maken.

3.

Het maximaal stimuleren van instandhouding van gemeentelijke monumenten.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.