Begroting 2019

Duurzame leefomgeving

Landschap en recreatie

Wat willen we bereiken?

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.

Behouden en versterken van een aantrekkelijk  buitengebied door in te zetten op landschap en natuurwaarden.

2.

Ontwikkeling, beheer en promotie van toeristische-recreatieve voorzieningen in de gemeente (zoals terreinen, routes en initiatieven) in Houten en in de regio.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.